WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) kieruję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszy akt i polecam wydać Dziennik z dniem 10 kwietnia 2012 r.

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XIX/188/2012
Data aktu: 2012-02-29
Organ wydający: Rada Miejska w Suwałkach
Tytuł: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki a także określenia granic obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na terenie Miasta Suwałk
Data udzielenia wizy: 2012-04-10
Wiza udzielona przez: Z up. Wojewody Podlaskieg Kierownik Oddzialu Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego
Teresa Bożena Koczta