WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) kieruję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszy akt i polecam wydać Dziennik z dniem 30 kwietnia 2012 r.

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: 89/XVIII/12
Data aktu: 2012-04-23
Organ wydający: Rada Miejska w Ciechanowcu
Tytuł: w sprawie Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Ciechanowca"
Data udzielenia wizy: 2012-04-30
Wiza udzielona przez: Z up. Wojewody Podlaskiego starszy inspektor w Oddziale Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego
Joanna Banach