Uchwała Nr XXVII/281/2012
Rady Miejskiej  w Suwałkach

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie   podziału Miasta Suwałki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i   numerów oraz liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu wyborczym.  

Na podstawie art. 13 i   art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889) oraz art. 418 § 2, art. 419 § 2     i § 4     i art. 420 § 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z   2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, 2012 r. poz. 849) oraz art. 17 pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz.717,. Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z   2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z   2012 r., poz. 567) na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk uchwala się, co następuje:  

§   1.   Dla wyboru Rady Miejskiej w   Suwałkach dokonuje się podziału Miasta Suwałki na okręgi wyborcze, ustala ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu wyborczym w   sposób określony w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Suwałkach.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.    

§   4.   Do nowych, przedterminowych i   uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w   Suwałkach przeprowadzanych w   trakcie kadencji, w   czasie której niniejsza uchwała weszła w   życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.  

§   5.   Na ustalenia Rady Miejskiej w   Suwałkach w   sprawach okręgów wyborczych wyborcom,  
w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego  
w Suwałkach w   terminie 5   dni od daty podania do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty niniejszej uchwały.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Suwałkach  


Andrzej Paweł   Chuchnowski

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/281/2012    
Rady Miejskiej w   Suwałkach    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

Podział Miasta Suwałki   na okręgi wyborcze  

1.   Liczba mieszkańców Miasta Suwałk wg stanu na dzień 30 września 2012 r.:   67960.                

2.   Liczba wybieranych radnych:                               23.  

3.   Jednolita norma przedstawicielstwa:                 2954,78.  

 

Numer
okręgu

Liczba mieszkańców

Mandaty

Granice okręgu

1

15327

5

Ulice: 23 Października, 41 Pułku Piechoty, Adama Mickiewicza, Artyleryjska, Augusta II Mocnego, Augustowska, Bakałarzewska, Batalionów Chłopskich, Białostocka, Bielskobialska, Bohaterów, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Brylantowa, Bulwarowa, Bursztynowa, Bydgoska, Chełmska, Ciechanowska, Częstochowska, Czwartaków, Dubowo I, Diamentowa, Elbląska, Ełcka, Emilii Plater, Gabriela Narutowicza, Gdańska, Generała Kazimierza Pułaskiego (nieparzyste do nr 61 oraz parzyste do nr 52), Generała Władysława Sikorskiego, Generała Zygmunta Podhorskiego, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, Grunwaldzka, Hugona Kołłątaja, Ignacego Krasickiego, Innowacyjna, Jana III Sobieskiego, Jeleniogórska, Kaliska, Kamedulska, Kapitana Mieczysława Wojczyńskiego, Karola Majerskiego, Katowicka, Kazimierza Wielkiego Kielecka, Konińska, Kosynierów, Koszalińska, Krakowska, Krośnieńska, Królowej Jadwigi, Krzemowa, Księdza Kazimierza Aleksandra Hamerszmita, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lotnicza, Lubelska, Łanowa, Łomżyńska, Łódzka, Majora Hubala, Mariana Buczka, Marii Skłodowskiej-Curie, Mieszka I, Miodowa, Nowosądecka, Ogrodowa, Olecka, Olsztyńska, Opolska, Ostrołęcka, Papiernia, Partyzantów, Pawła Suzina, Piękna, Pilska, Piotrkowska, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, plac Świętego Krzyża, Platynowa, Płocka, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Przemyska, Radomska, Rubinowa, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Saperska, Siedlecka, Sieradzka, Skierniewicka, Słupska, Sportowa, Stanisława Staszica, Stefana Batorego, Stefana Żeromskiego, Szafirowa, Szczecińska, Szpitalna (parzyste do nr 34, nieparzyste do nr 43) , Szwoleżerów, Szymona Konarskiego, Tadeusza Kościuszki, Tarnobrzeska, Tarnowska, Topazowa, Toruńska, Traktorzystów, Trzydziestolecia PRL, Turkusowa, Ułanów Grochowskich, Walerego Romana, Wałbrzyska, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, Władysława Warneńczyka, Warszawska, Wawrzyńca Gałaja, Wazów, Węgorzewska, Włocławska, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zacisze, Zamojska, Zarzecze, Zastawie, Zielna, Zielonogórska, Zygmunta Augusta, Żytnia.

2

16486

6

Ulice: 1   Maja, Błogosławionej Siostry Kanizji Mackiewicz, Budowlana, Chłodna, Cicha, Ciesielska, Dąbrówka, Energetyczna, Generała Józefa Dwernickiego, Górna, Górnicza, Henryka Mereckiego, Janusza Korczaka, Jasna, Kapitana Stanisława Bielickiego, Klasztorna, Kolejowa, Kowieńska, Krótka, Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego, Ludwika Waryńskiego, Mała, Marii Konopnickiej, Mechaników, Miła, Młynarska, Murarska, Osiedle II, Parkowa, Parowozowa, Piaskowa, Polna, Północna, Przemysłowa, Przytorowa, Robotnicza, Rolnicza, Sejneńska, Sianożęć, Składowa, Słoneczna, Spacerowa, Stanisława Staniszewskiego, Szkolna, Tadeusz Paweckiego, Teofila Noniewicza, Utrata, Utrata Krótka, Wesoła, Wiejska, Wigierska, Wileńska, Wylotowa, Zahańcze, Zwrotnicza, Żniwna.

3

17125

6

Ulice: Akacjowa, Aleksandra Putry, Antoniego Patli, Armii Krajowej, Białorogi - leśniczówka , Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Czarnoziem, Dębowa, Emila Młynarskiego, Fryderyka Chopina, Generała Kazimierza Pułaskiego ( parzyste od nr 54 do końca, nieparzyste od nr 63 do końca ) , Generała Władysława Andersa, Grabowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Karola Brzostowskiego, Karola Szymanowskiego, Kasztanowa, Klonowa, Knuta Olofa Falka, Leszczynowa, Lipowa, Majora Stefana Buczyńskiego, Michała Kleofasa Ogińskiego, Modrzewiowa, Nowomiejska, Olszowa, Orzechowa, Papieża Jana Pawła II, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Romualda Minkiewicza, Różana, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Studzieniczne, Szwajcaria, Świerkowa, Tadeusza Lutostańskiego, Topolowa, Tysiąclecia Litwy, Wierzbowa, Wiśniowa, Wrzosowa.

4

19022

6

Ulice: 11 Listopada, Alfreda Lityńskiego, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Franciszkańska, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Jerzego Antoniewicza, Krzywólka, Legionów, Ludwika Michała Paca, Mikołaja Reja, Romana Dmowskiego, Szpitalna (nieparzyste od nr 45 do końca, parzyste od nr 36 do końca), Wincentego Witosa.

 

67960

23