WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) kieruję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszy akt i polecam wydać Dziennik z dniem 20 grudnia 2012 r.

 

Forma aktu: Porozumienie
Numer aktu: 1/GF/WWRDZ/2012
Data aktu: 2012-12-14
Organ wydający: Prezydent Miasta Suwałki
Tytuł: w sprawie powierzenia w okresie od 12 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. prowadzenie zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Filipów
Data udzielenia wizy: 2012-12-20
Wiza udzielona przez: Z up. Wojewody Podlaskiego Kierownik Oddziału Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego
Teresa Bożena Koczta