WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) kieruję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszy akt i polecam wydać Dziennik z dniem 24 lutego 2012 r.

 

Forma aktu: Zarządzenie
Numer aktu: 381/2012
Data aktu: 2012-02-23
Organ wydający: Prezydent Miasta Suwałki
Tytuł: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach
Data udzielenia wizy: 2012-02-24
Wiza udzielona przez: Z up. Wojewody Podlaskiego starszy inspektor w Oddziale Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego
Joanna Banach