WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) kieruję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszy akt i polecam wydać Dziennik z dniem 2 marca 2012 r.

 

Forma aktu: Zarządzenie
Numer aktu: 386/2012
Data aktu: 2012-03-01
Organ wydający: Prezydent Miasta Suwałki
Tytuł: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach
Data udzielenia wizy: 2012-03-02
Wiza udzielona przez: Z up. Wojewody Podlaskiego Kierownik Oddzialu Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego
Teresa Bożena Koczta