OGŁOSZENIE  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK  

z dnia 12 marca 2012   r.  

w sprawie ogłaszenia wysokości stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I   i II półrocze 2011 roku.  

Prezydent Miasta Suwałk działając zgodnie z   art. 4a ustawy o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 173, poz. 1218) ogłasza wysokość stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I   i II półrocze 2011 roku.  

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Suwałki.  

a)   I półrocze  


b)   II półrocze  

A – standard wysoki (wyposażenie w   instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)  

B - standard średni (wyposażenie w   instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)  

C - standard niski (brak instalacji wodociągowokanalizacyjnej)  

* - budynek wymaga remontu  

1)   ** stawka czynszu najniższa; średnia z   najniższych stawek w   przypadku większej liczby stawek  

2)   stawka czynszu najwyższa; średnia z   najwyższych stawek w   przypadku większej liczby stawek  

 

 

 

Prezydent Miasta Suwałk  


Czesław   Renkiewicz