WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) kieruję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszy akt i polecam wydać Dziennik

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: VI/66/19
Data aktu: 08.02.2019
Organ wydający: Rada Miejska w Augustowie
Tytuł: w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym
Data udzielenia wizy: 15.02.2019
Wiza udzielona przez: Z up. Wojewody Podlaskiego Kierownik Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego
Teresa Bożena Koczta