WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) kieruję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszy akt i polecam wydać Dziennik

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: X/103/19
Data aktu: 30 maj 2019
Organ wydający: Rada Miejska w Augustowie
Tytuł: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Złoże borowiny - Silikaty”
Data udzielenia wizy: 6 cze 2019
Wiza udzielona przez: Z up. Wojewody Podlaskiego Teresa Bożena Koczta Kierownik Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego
Teresa Bożena Koczta